Een volledige (werk)dag achter je desk plaatsnemen is slecht voor je gezondheid. Experts benadrukken omwille van die reden dan ook reeds vele jaren dat mensen er tijdens het werken goed aan doen om elk uur uur zo’n vijftien minuten recht te staan. In de praktijk duiken steeds meer berichten op van experten die zelfs aangeven dat er iets meer tijd rechtopstaand zou moeten worden doorgebracht. Een professor aan de University of Waterloo heeft bijvoorbeeld duidelijk gesteld dat, om te kunnen genieten van de gezondheidsvoordelen, minstens 30 minuten per werkuur rechtstaan is vereist. Het kopen van een zit-sta bureau zou daar behoorlijk bij kunnen helpen.

1:3 ideale zit-sta ratio?

De professor aan de University of Waterloo is werkzaam binnen het departement kinesiologie. Hij is er in geslaagd om uit te dokteren dat de ideale zit-sta ratio wellicht ergens is gelegen tussen 1:1 en 1:3. Historisch gezien werd er vooral vaak geopperd voor een 3:1 ratio. De onderzoeken uitgevoerd aan de universiteit hebben echter duidelijk aangetoond dat vooral het tegenovergestelde je heel wat voordelen kan opleveren. Op deze manier zorg je er namelijk voor dat je niet zoveel gaat zitten, maar tegelijkertijd voorkom je ook het ontwikkelen van lage rugpijn als gevolg van het veelvuldig rechtstaan. Voor een volledige acht uur durende werkdag geldt dat de hoogste ratio aangeeft minstens 45 minuten te moeten rechtstaan gedurende elk uur.

Het vinden van de juiste balans

Onder meer professor Jack Callaghan heeft benadrukt dat het in de praktijk vooral een kwestie is van het vinden van de juiste balans. Zitten is door de media door de jaren heen sterk gedemoniseerd. Dit heeft als gevolg gehad dat veel mensen de reactie hadden om zoveel mogelijk recht te gaan staan. Er bestaat eigenlijk geen enkele twijfel over dat een zittende levensstijl een negatieve impact heeft op je gezondheid. Dit gezegd hebbende is het zo dat je natuurlijk niet zomaar even de mensen hun stoel kan wegnemen. Dit niet in het minst omdat men in dat geval geconfronteerd zou worden met behoorlijk wat pijn. Bovendien zou het hierbij gaan om pijn die niet zomaar terug weg zal gaan.

De bestudeerde deelnemers aan het onderzoek die op een bepaald ogenblik aangaven rugpijn te hebben ontwikkeld lopen een aanzienlijk groter risico om later geconfronteerd te worden met chronische rugklachten. Het spreekt voor zich dat je dergelijke klachten graag zal willen voorkomen.

Veel en vooral vroeg bewegen vormt de sleutelfactor

De vraag “hoe lang staan achter bureau” zal inmiddels reeds grotendeels zijn beantwoord. Dit gezegd hebbende is het zo dat veel mensen toch tijdens hun loopbaan op een zeker ogenblik geconfronteerd zullen worden met fysieke klachten als gevolg van bijvoorbeeld een slechte werkhouding. Hiervoor werden nog verschillende extra tips aangekaart. Zo moet je er niet alleen voor zorgen dat je voldoende beweegt, maar ook dat je vroeg genoeg begint met bewegen. Zie het een beetje als een topsporter die pas begint te drinken wanneer hij een razende dorst heeft. Dan ben je eigenlijk te laat.

In het bijzonder voor het tot stand komen van rugproblemen door een slechte houding of onvoldoende beweging geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Het kopen van een zit-sta bureau zorgt er bijvoorbeeld voor dat je probleemloos wat meer tijdens de werkdag rechtop aan je lopende project(en) kan werken. Wanneer je rugklachten wenst te voorkomen zal je hoe dan ook in de praktijk kunnen vaststellen dat het aanschaffen van een zit-sta bureau geen overbodige keuze is.

Welke meerwaarde realiseren zit-sta bureaus?

Het antwoord op de vraag “hoe lang staan achter bureau?” heeft duidelijk gemaakt dat je niet alleen rekening dient te houden met de negatieve gevolgen die te veel zittend werk verrichten met zich meebrengt. Ook het voorkomen van lage rugpijn als gevolg van bijvoorbeeld te lang achtereenvolgend rechtstaan is een belangrijke factor om rekening mee te houden. Het gebruik van een zit-sta bureau kan op verschillende vlakken een belangrijke meerwaarde realiseren.

1. Rugklachten kunnen worden voorkomen of bestreden

Wanneer je rechtop staat beschikt de wervelkolom over een betere en bovendien ook meer natuurlijke houding in vergelijking met het moment waarop je neerzit. Rechtop staan zorgt voor een meer evenwichtige verdeling tussen de wervels die zich in de onderrug bevinden. Rechtopstaand werken wordt mede hierdoor door mensen die geconfronteerd worden met klachten aan de rug als prettiger ervaren.

2. Weglopen vanuit een rechtop staande houding is eenvoudiger

Tijdens staand werken zal je kunnen vaststellen dat er sprake is van een significant lagere drempel om van de werkplek weg te kunnen lopen in vergelijking met een zittende houding. Dit zorgt er voor dat dit beweegmomentje (aanzienlijk) kan worden gestimuleerd tijdens het werk.

3. Staand werken levert productiviteit winst op

Staand werken zorgt ervoor dat de hersenen actiever gaan functioneren. Dit heeft als gevolg dat het na bijvoorbeeld de lunch of een koffiepauze aanzienlijk lastiger wordt om in te dutten. Staand werken zorgt er in de praktijk dus voor dat de productiviteit aanzienlijk kan toenemen.

4. Door staand te werken voorkom je bepaalde aandoeningen

Over de mogelijkheid beschikken om staand te werken kan ervoor zorgen dat je allerhande aandoeningen kan voorkomen. Staand werken staat in de praktijk steevast gelijk aan actief en dynamisch werken. De juiste balans vinden tussen staan en zitten kan er dan ook voor zorgen dat het risico lopen om geconfronteerd te worden met allerhande aandoeningen zoals bijvoorbeeld diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten aanzienlijk kan worden teruggedrongen.

Efficiënte oefeningen om lage rugpijn mee te lijf te gaan

Het afwisselen van een zittende met een rechtopstaande houding tijdens het werken is dus iets wat sterk moet worden overwogen. Dit gezegd hebbende zou langdurig rechtop staand kunnen werken als gevolg kunnen hebben dat er lage rugklachten ontstaan. Gelukkig bestaan er verschillende efficiënte oefeningen die deze klachten (mee) te lijf kunnen gaan. Het gaat hierbij om:

  • Het heen en weer bewegen van de knieën;
  • Het optrekken van de knieën naar de borst;
  • De holle en bolle rug oefening;

Het bestrijden van lage rugklachten eenmaal ze zijn ontstaan kan in de praktijk een behoorlijke uitdaging zijn. Omwille van deze reden is voorkomen dan ook altijd beter dan genezen. Dit zorgt ervoor dat goed rekening houden met het gegeven antwoord op deze pagina op de vraag “hoe lang staan achter bureau?” beslist geen overbodige luxe is.